Når firmabilen overgår til privat brug ©

Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller i et selskab, således at de første års større værditab kan fratrækkes skattemæssigt.

Efter nogen tid, når bilen er faldet i værdi, kan det være hensigtsmæssigt at lade bilen overgå til den private formuesfære. Spørgsmålet er her, hvilken pris, der skal anvendes ved denne overgang. Er det eksempelvis prisen ved et rent salg til en forhandler, eller er det prisen ved køb fra en forhandler og dermed inklusiv dennes avance m. v.

Vis hele artiklen