Når aktieselskabet afholder udgifter i aktionærens interesse©

En læser har for nylig spurgt til de skattemæssige forhold ved køb af en ubebygget sommerhusgrund.

Grunden lå mellem læserens eget sommerhus og havet. Læseren overvejede nu at købe den ubebyggede grund for at bevare havudsigten fra sit sommerhus. Ét af læserens spørgsmål var på den baggrund, om grunden kunne placeres i læserens anpartsselskab.

Med dette spørgsmål taler læseren ind i en større problemkreds om beskatningen i tilfælde, hvor et selskabs aktiviteter (også) drejer sig om at pleje anpartshaverens / aktionærens personlige interesser.

Denne problemstilling behandles i denne artiklel

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler