Når ægtefæller driver virksomhed sammen ©

Hvis ægtefæller, der er samlevende, i fællesskab driver en personligt ejet erhvervsvirksomhed, er det den af ægtefællerne, der i overvejende grad driver virksomheden, som skal beskattes af det overskud og de aktiver, der knytter sig til virksomheden. Der er dog mulighed for, at ægtefællerne fordeler beskatningen af overskuddet mellem sig, hvis de begge deltager i et væsentligt og ligeligt omfang i virksomhedens drift.

Vis hele artiklen