Moms ved salg af grund©

Et hjørne af momsloven – spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om momsfri overdragelse af en bygning med jordtilliggende eller momspligtig overdragelse af en byggegrund – har i de senere år være omtvistet. Med flere afgørelser, senest en afgørelse fra Skatterådet af 29. september 2020, har spørgsmålet fundet en afklaring.

Vis hele artiklen