Modernisering af lejeloven ©

En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om ”forenkling og modernisering” af lejelovgivningen. Forliget skal udmøntes i en ny lovgivning på området, og lovforslag herom forventes at blive fremsat i Folketinget til oktober d.å. De aftalte ændringer vil altså tidligst blive udmøntet i den nødvendige lovgivning i slutningen af 2014. I det følgende omtales indholdet af forliget.

Vis hele artiklen