Midlertidigt arbejdssted – værdi af fri kost – ligningslovens § 16, stk. 11, jf. § 9 A, stk. 1 – ændring af TfS 2009, 386VL.©

Området for begrebet ”midlertidigt arbejdssted” samt forudsætningerne for anvendelse af de dertil knyttede regler forelå til prøvelse i sagen ref. i TfS 2009, 386 VL.

Ministeriet har i forbindelse med sagens behandling for Højesteret nu anerkendt, at ansættelse på samme arbejdssted på en ansættelseskontrakt på op til 1 års varighed kan anses som et midlertidigt arbejdssted i den forstand, hvori begrebet anvendes i ligningslovens § 16, stk. 11. Dette gælder, uanset om lønmodtageren i øvrigt kan anses at være på rejse.

Vis hele artiklen