Medarbejderaktier – ligningslovens § 7 A, stk. 2 – kravet om ansættelse i uopsagt stilling – SKM2011.416.ØLR ©

Østre Landsret fastslog ved en dom af 1/6 2011, at der ikke er grundlag for at fravige kravet om ansættelse i uopsagt stilling som betingelse for at kunne modtage medarbejderaktier skattefrit efter ligningslovens § 7 A, uanset at et sådant krav er i strid med funktionærlovens § 17 a.

Vis hele artiklen