Ligningslovens § 7 A – medarbejderobligationer – virksomhedens konkurs – SKM2013.27.SR ©

Skatterådet fandt ved et bindende svar af 20/11 2012, ref. i SKM2013.27.SR, at et konkursramt selskabs udbetaling af deponerede midler til opfyldelse af medarbejderobligationer udstedt af selskabet ikke kunne anses som en råden i strid med båndlæggelsen af de pågældende obligationer efter ligningslovens § 7 A.

Vis hele artiklen