Lempet praksis for beskatning af dødsboer ©

Landsskatteretten traf sidste år afgørelse i en principiel sag om grænsen mellem skattefrihed og skattepligt for dødsboer efter gifte personer.

Skatterådet har på baggrund af denne afgørelse nu ændret praksis, således at den ændrede – og gunstigere – praksis om skattefritagelse for dødsboer også omfatter skifte af uskiftede boer.

Reglerne giver anledning til skattemæssige overvejelser i forbindelse med skifte, ligesom der kan være grundlag for at overveje et skifte af et uskiftet bo med deraf følgende realisation af skattefri avancer.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler