Læger – indkomst erhvervet ved arbejde i Norge – Højesterets dom af 9/12 2014, sag 81/2013, jf. tidligere TfS 2013, 406 ØL (SKM2013.391.ØLR) ©

Højesteret fandt ved en dom af 9/12 2014, at en læge var skattepligtig til Danmark af indkomst erhvervet ved arbejde for Rigstrygdeverket i Norge.

Vis hele artiklen