Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste©

Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens tjeneste har stor praktisk betydning.

Håndteres refusioner m.v. ikke korrekt, kan udbetalinger til medarbejderen blive skattepligtige for medarbejderen. Det har derfor stor betydning, at skattereglerne følges nøje, og at der herunder sikres den relevante dokumentation.

Der kan her peges på forskellige, ofte forekommende tilfælde.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler