Køb af arbejdsgiverens produkter med rabat – ligningslovens § 16, stk. 3, 2. pkt. – køb og tilbagesalg – SKM2017.61.LSR og Landsskatterettens kendelser af 5/4 2017, jr. nr. 14-4092624 og 27/9 2017, jr. nr. 14-4333293©

Landsskatteretten fandt ved kendelsen ref. i SKM2017.61.LSR og to senere kendelser af henholdsvis 5/4 2017 og 27/9 2017, at ansatte ved en bilforhandler ikke havde krav på at anvende reglen om skattemæssigt køb til indkøbsprisen ved køb og senere tilbagesalg af flere biler til arbejdsgiverselskabet.

Vis hele artiklen