Hæftelse for ægtefællens skatter

En ægtefælle hæfter som udgangspunkt ikke for den anden ægtefælles gæld. Det gælder, uanset om ægtefællerne har formuefællesskab eller særeje.

Herfra gælder enkelte undtagelser, herunder den meget væsentlige undtagelse, at en ægtefælle under visse omstændigheder hæfter for den anden ægtefælles skattegæld.

I nogle tilfælde kan skattevæsenet således søge fyldestgørelse, og herunder foretage udlæg, for den ene ægtefælles skattegæld hos den anden ægtefælle.

I artiklen omtales blandt andet, hvornår en sådan hæftelse indtræder og ophører. Herunder om man kan “gifte sig til en hæftelse”. Og videre hvorledes en ægtefælle kan komme ud af denne hæftelse.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler