Gamle og ny fremtidsfuldmagter – hvad gælder?©

LØRDAGSARTIKLEN
En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der skal træde i kraft, hvis og når udstederen (fuldmagtsgiveren) på et senere tidspunkt som følge af sygdom, svækket mental funktion eller helbred eller lignende, ikke længere har evne til at varetage sine økonomiske og/eller personlige forhold.

Vis hele artiklen