Fradragsret for lønudgifter ved virksomhedsudvidelse m. v.©

Gennem mere end 100 år har det været fast praksis, at virksomheder kunne fradrage lønudgifter til egne medarbejdere, selv om medarbejderne var beskæftiget med aktiviteter i forbindelse med udvidelse af virksomheden.

Efter en højesteretsdom fra 30. juni 2017 mistede virksomheder dog fradragsret for sådanne lønudgifter. Kort tid efter blev fradragsretten dog på skatteministerens initiativ genetableret.

Samtidig blev fradragsretten udvidet i forhold til tiden forud for Højesterets dom. Det gælder eksempelvis udgifter til erhvervelse af skattefrie indtægter henholdsvis udgifter til markedsundersøgelser.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler