Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne – Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 ©

Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/9 2013, at advokatudgifter til førelse af en personskadeerstatningssag, der resulterede i en forøget erstatning for tab af erhvervsevne i form af en skattepligtig løbende ydelse, ikke var fradragsberettiget ved indkomstopgørelsen.

Vis hele artiklen