Forsøgs- og forskningsudgifter©

Ved en afgørelse fra Landsskatteretten offentliggjort den 10. februar 2023 blev en virksomhed ikke alene nægtet adgang til skattefradrag efter de gun-stige særregler for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed. Skattestyrelsen og siden Landsskatteretten fandt, at der ikke var fradragsret overhovedet for de afholdte udgifter.

Da udgiften ikke var omfattet af de gunstige regler i Ligningslovens § 8 B, havnede udgiften i statsskattelovens § 5 som en ikke fradragsberettiget etableringsudgift, der hverken kunne fradrages eller afskrives.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler