Forslag om regler til hindring af benyttelse af skattely

• Ingen udstedelse af ihændehaveraktier
• Offentlighed om ejerforhold i personligt ejede virksomheder
• Uanmeldt kontrolbesøg efter hvidvaskloven
• Udvidede kontrolbeføjelser for SKAT