Erstatning for opgivelse af lejemål – SKM2012.574.LSR ©

Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 29/8 2012, at en erstatning til lejere for opgivelse af lejemål og de hertil knyttede advokatomkostninger med henblik på videresalg af en udlejningsejendom frigjort for lejemål kunne fratrækkes i afståelsessummen ved videresalg, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 4.

Vis hele artiklen