Er en partners indestående i et partnerselskab et udlån til øvrige partnere?©

Anvendelsen af partnerselskaber har i de senere år vundet betydelig udbredelse som følge af, hvad der karakteriseres som ”Det bedste fra to verdener”. Ved deltagelse i et partnerselskab kan en partner begrænse sin hæftelse og samtidig anvende virksomhedsskatteordningen med de dertil knyttede fordele.

En ny afgørelse fra Skatterådet giver dog anledning til nøje overvejelser vedrørende størrelsen af et indestående på mellemregningskontoen i partnerselskaber. Indeståendet kan under visse omstændigheder skattemæssigt blive anset som en hævning i virksomhedsskatteordningen.

Se Nyeste artikel: Når udlån fra virksomhedsskatteordningen er en skattepligtig hævning.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler