Er der grænser for, hvad bestyrelsen i en grundejerforening kan beslutte?©

LØRDAGSARTIKLEN
Med jævne mellemrum opstår spørgsmålet, om bestyrelsen i en forening har truffet en lovlig beslutning. Og dermed om grænserne for bestyrelsens råderum.

Et klassisk eksempel er de ikke-erhvervsdrivende grundejerforeninger med pligtmæssigt medlemskab, hvor bestyrelsen beslutter at bruge foreningens penge på en fest for medlemmerne eller – måske endda og mere vidtgående restaurantbesøg – for bestyrelsen mv.

Vis hele artiklen