Energirenovering i erhvervslejemål ©

Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i november 2014 et lovforslag, der skal fremme energirenovering i erhvervslejemål. Den nye ordning er et led i delmålsætningen om energieffektivisering gennem energibesparelser i eksisterende bygninger. Ordningen skal løse det såkaldte paradoksproblem – nemlig at rentable energiinvesteringer i lejemål ofte ikke foretages, da der er usikkerhed om, hvem der vil høste de økonomiske fordele af investeringerne.

Vis hele artiklen