Energibesparelser i private lejeboliger ©

Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme energibesparende foranstaltninger i private lejeboliger. Lovforslaget skal løse det såkaldte paradoksproblem – nemlig at rentable energiinvesteringer i lejeboliger ofte ikke foretages, da der er usikkerhed om, hvem der vil høste de økonomiske fordele af investeringerne. Lovforslaget må forventes vedtaget ved tredjebehandlingen den 29. april 2014 i Folketinget og træder i kraft i sommeren 2014.

Vis hele artiklen