En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely ©

En ny ”skattely”-pakke skal på forskellig måde modvirke det tab, som skatteydere påfører Danmark ved at anvende skattely. Men de konkrete forslag i et lovudkastet til skattely-pakken er vidtgående og vil berøre ikke blot skattesnydere, men også lovlydige borgere og virksomheder, idet selv lovlige dispositioner kan blive tilsidesat efter lovudkastet.

Lovudkastet indeholder 3 hovedelementer: Dels skærpede regler om de såkaldte ”trusts”. Dels ”censurering” af danskeres lovlige, men skattebetingede, dispositioner i skattelylande. Og endelig mulighed for SKAT for at fragå et bindende svar i visse tilfælde.

Vis hele artiklen