Ekstraordinær genoptagelse – uretmæssigt opkrævet ejendomsværdiskat – myndighedsfejl – Landsskatterettens kendelse af 26/9 2016, jr. nr. 15-2771622.©

Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 26/9 2016 ikke grundlag for ekstraordinær genoptagelse af en skatteyders skatteansættelser for 2008 – 2011 med henblik på nedsættelse vedrørende uretmæssigt opkrævet ejendomsværdiskat.

Vis hele artiklen