Ekspropriationsbeskatning – beskatning efter lovpligtig overtagelse – SKM2008.816©

Skatterådet har ved et bindende svar af 23/9 2008 tilkendegivet, at afståelse på baggrund af en kommunes overtagelsespligt efter planlovens § 48 kunne sidestilles med ekspropriation, og dermed kunne ske skattefrit efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2. pkt

Vis hele artiklen