Ekspropriation – zoneovergang – afståelse af fast ejendom efter planlovens § 47 A – SKM2014.564.SR ©

Skatterådet antog ved et bindende svar af 24/6 2014, at en kommunes overtagelse af en fast ejendom efter planlovens § 47 A ikke kunne anses for omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 11 om skattefrihed ved ekspropriation. Der synes at være behov for et eftersyn af den skatteretlige behandling af disse indgreb.

Vis hele artiklen