Ekspropriation – planlovens § 47 A – afståelse til kommune efter zoneovergang – SKM2015.517.BR ©

Retten i Kolding fandt ikke grundlag for at anse en avance ved afståelse af en fast ejendom ved kommunens overtagelse efter planlovens § 47 A som følge af zoneovergang som en skattefri ekspropriationsavance.

Vis hele artiklen