Ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A – genanbringelse – fejlagtig opgørelse af avancen til genanbringelse – SKM2012.579.LSR ©

Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 13/9 2012, at der ikke kunne ske berigtigelse af en fejlagtig opgørelse af avance til genanbringelse ved den senere avancebeskatning ved salg af den ejendom, hvori der var foretaget genanbringelse.

Vis hele artiklen