Ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A – genanbringelse – erhvervsmæssig anvendelse – hotellejligheder – SKM2011.785.LSR. ©

Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 26/9 2011, at en skatteyder kunne foretage genanbringelse af avance ved afståelse af hotellejligheder i Danmark i anskaffelsessummen for hotellejligheder beliggende i Frankrig.

I den pågældende sag har Landsskatteretten således anerkendt en virksomhed med udlejning af hotellejligheder som en erhvervsmæssig virksomhed i § 6 A´s forstand.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler