Ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1 – ekspropriation – overtagelse af arealer efter planlovens § 47 a ved overførsel fra landzone til byzone – Højesterets dom af 9/10 2017, sag 71/2017

Højesteret fandt ved en dom af 9/10 2017, at en kommunes pligtmæssige overtagelse af arealer efter planlovens § 47 A som følge af arealernes overgang fra landzone til byzone ikke kunne sidestilles med de afståelser af ejendom, der er skattefri efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler