Ejendomsanparter – videresalg til investor – Højesterets dom af 29/4 2014, sag 42/2012, jf. tidligere TfS 2012, 208 ØL ©

Højesteret fandt ved en dom af 29/4 2014, at ingen del af differencen mellem på de ene side udbyders anskaffelsessum for en fast ejendom og på den anden side udbyders videresalgssum for ejendommen ved salg af kommanditanparter kunne henregnes til investorernes skattemæssige anskaffelsessum for ejendommen.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler