Edition – responsa – Højesterets kendelse af 17/12 2013, sag 110/2013 ©

Højesteret fandt ved en kendelse af 17/12 2013 ikke grundlag for – efter retsplejelovens regler om edition – at pålægge Moderniseringsstyrelsen (tidligere Økonomistyrelsen) at fremlægge flere responsa udarbejdet af Kammeradvokaten.

Vis hele artiklen