Beskatning ved overdragelse af virksomheder til erhvervsdrivende fonde

Skatteministeriet har den 3. oktober 2019 offentliggjort et lovudkast om ny skatteregler for overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde.

Reglerne betyder i korthed, at en virksomhedsejer, der driver virksomhed i selskabsform, kan overdrage aktierne i selskabet som gave eller arv til en erhvervsdrivende fond skatte- og afgiftsfrit for virksomhedsejeren. I stedet skal fonden betale en ”stifterskat”.

Reglerne herom har været nogle år undervejs.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler