Beneficial owner – Østre landsrets dom af 20/12 2011, jr. nr. B-2152-10 ©

Østre Landsret har ved en dom af 20/12 2011, jf. tidligere TfS 2010, 502 LSR, tiltrådt Landsskatterettens kendelse i sagen, hvorefter det sagsøgte selskab, ISS Equity A/S, ikke på baggrund af et synspunkt om ”beneficial owner” kunne anses for forpligtet til at indeholde udbytteskat vedrørende et udbytte på 5,5 mia. kr. til moderselskabet i Luxembourg. Der er rejst en række lignende sager mod andre selskaber, men den foreliggende sag om ISS Equity A/S er den første sag, hvor domstolene har truffet afgørelse. Præmisserne for Østre Landsrets dom i sagen er offentliggjort på Østre Landsrets hjemmeside i tilknytning til en pressemeddelelse om sagen. Dommen er endnu ikke offentliggjort.

Vis hele artiklen