Arveafkald mellem søskende med henblik på omfordeling af arv – +/- 15 pct.s´-reglen – Landsskatterettens kendelse af 17/10 2016, jr. nr. 14-2050651. ©

Landsskatterettens kendelse af 17/10 2016 drejer sig om de skattemæssige konsekvenser ved en arvedelingsaftale mellem to brødre med henblik på at anvende +/- 15 pct. reglen ved arveudlæg af en fast ejendom og samtidig fastholde en ligedeling af arven.

Sagen er illustrativ for de massive og ofte uoprettelige skader, der kan følge af aftale om ligedeling og samtidige skævdelingsaftaler, herunder diverse underhåndsaftaler, mellem de implicerede arvinger.

Vis hele artiklen