Arbejdsløses udgifter til faglig ajourføring©

Lønmodtagere har i visse tilfælde fradrag for udgifter til efteruddannelse.

Er man ude af arbejdsmarkedet, f.eks. på grund af sygdom eller ledighed – men jobsøgende – stiller sagen sig anderledes. Efter en afgørelse fra Landsskatteretten fra juli 2019 er der i så fald ingen fradragsret.

Der synes her at være tale om et område, hvor de grundlæggende regler i skattelovgivningen formentlig med fordel kunne tilpasses den almindelige samfundsudvikling i videre omfang end sket.

Vis hele artiklen