Ægtefællebeskatning – salg fra den ene ægtefælles konkursbo til den anden ægtefælle i henhold til køberet – SKM2011.650.SR ©

Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/8 2011 at kunne bekræfte, at en overdragelse af andele i et kommanditselskab fra den ene ægtefælles konkursbo til den anden ægtefælle i skattemæssige sammenhæng skulle behandles på samme måde som et salg til tredjemand, idet salget ansås at finde sted fra konkursboet til ægtefællen.

Vis hele artiklen