Repræsentation – skal modtageren beskattes?©

Repræsentation er for nogle virksomheder et vigtigt led i bestræbelserne på at fastholde og udvide kundegrundlaget.

Fradragsretten for repræsentationsudgifter blev for mange år siden begrænset til 25 pct. Modtagerne af repræsentationsydelser har til gengæld ikke hørt meget fra Skat. Men fremover blæser måske nye vinde på området.

Se uddybende nedennævnte artikel fra 26/9 2017: Repræsentation – beskatning af modtager – værdi af fri jagtdeltagelse.

Relaterede vidensartikler