Rekonstruktion – kapitalindskud – indfrielse af fordring – Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. ©

Skatteministeriet har som SKM2011.499 offentliggjort en kommentar til Retten i Næstveds dom af 11/6 2010, ref. i TfS 2010, 885 der vedrører opgørelse af anskaffelsessummen for aktier erhvervet ved i forbindelse med et kapitalindskud.

Vis hele artiklen