Partnerselskaber og interessentskaber – Er deltagerne lønansatte eller selvstændig erhvervsdrivende?©

Den 1. januar 2018 trådte ændringen af ligningslovens § 4 i kraft, hvorefter deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at deltagerens indkomst fra dette selskab kan anses for indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed.

Loven må antages at få endog meget stor betydning for bl.a. liberale erhverv, herunder for revisorer og advokater, såfremt selskabet er organiseret som et partnerselskab eller interessentskab, og der er optaget unge partnere med reduceret ejerandel og reduceret stemmeret

Vis hele artiklen