Nye regler om begrænsning af underskudsfremførsel i interessentskaber, partnerselskaber, kommanditselskaber mv.©

Med lov nr. 682 af 8. juni 2017 om ændring af personskatteloven og virksomhedsskatteloven (Kildeartsbegrænsning af underskud fra fysiske personers investeringer i visse anpartsprojekter) blev indført nye regler for underskudsbegrænsning ved investeringer i visse anpartsprojekter gennem partnerselskaber m.v.

Den vedtagne lov endte ud med også at omfatte visse interessentskaber.

Sidstnævnte forhold har ikke fået den fortjente opmærksomhed, da loven må antages at få betydning for mange skatteydere, herunder f.eks. familielandbrug, hvor der er svingende indtægter, og gårdens drift i dårlige perioder finansieres af ejerens lønindtægter.

Se “Light udgaven” udgivet d. 20. januar 2018

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler