Nye perspektiver for overdragelse af virksomheder til erhvervsdrivende fonde©

Skatteministeren har i sidste uge præsenteret et oplæg til gunstige skatteregler for overdragelse af familieejede virksomheder til fonde.

Oplægget har rødder i aftalen om Vækstplan DK fra 2013 mellem en bred kreds af Folketingets partier og har til formål at fremme erhvervsdrivende fonde som ejerform. Det videre perspektiv er at fastholde danske virksomheder og dermed arbejdspladser i Danmark

I denne artikel omtales hovedpunkterne i oplægget om overdragelse af virksomheder til fonde.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler