Kan man ikke længere regne med +/- 15 pct.´s reglen i dødsboer? ©

Vestre Landsret har i februar 2015 truffet en afgørelse, der kan få vidtrækkende skattemæssige konsekvenser for dødsboer og for den arving, der overtager afdødes faste ejendom, f.eks. familiens sommerhus eller en udlejningsejendom. Efter landsrettens afgørelse kan arvinger nemlig ikke længere regne med at kunne overtage en ejendom for en værdi svarende til +/- 15 pct. af den senest kendte offentlige vurdering. Dette kan i mange tilfælde medføre en forøget beskatning af dødsboet samt større arveafgift.

Efter mange skatterådgiveres opfattelse, er der med afgørelsen tale om en ændring af administrativ praksis.

Se også videofilmen: “Værdiansættelse og bindende svar herom” i “Videofilm – nyh

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler