Genanbringelse ved salg af fast ejendom ©

Ved salg af en erhvervsejendom med fortjeneste kan ejeren udskyde beskatningen af denne fortjeneste ved køb af en anden erhvervsejendom. Denne skatteudskydelse betegnes som ”genanbringelse”.

Formålet er give erhvervsdrivende bedre muligheder for at tilpasse virksomhedens ydre rammer til de aktuelle behov. Men en række betingelser skal være opfyldt for at opnå denne gunstige retsstilling.

I artiklen omtales reglerne for genanbringelse herunder betingelserne for at anvende disse regler

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler