Er værdiansættelsescirkulæret under pres? ©

Ved overdragelse af fast ejendom indenfor den nærmeste familie har værdiansættelsescirkulæret, hvorefter værdien af ejendommen kan ansættes til den senest kendte offentlige vurdering +/- 15 pct., gennem de seneste mange år været et fast pejlemærke ved værdiansættelsen – og dermed for skatter og afgifter udløst i anledning af overdragelsen.

Men nu blæser der måske nye vinde på området.

Vis hele artiklen