Beskatning af modtager af repræsentation – jagtarrangement – Landsskatterettens kendelse af 8/5 2017, jr. nr. 16-0441894

Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 8/5 2017, at en hovedaktionær i et selskab i ejendomsbranchen efter en konkret vurdering ikke var skattepligtig af værdien af vederlagsfri deltagelse i en række jagtarrangementer arrangeret og betalt af en forretningsforbindelse i branchen, da det ikke kunne afvises, at hovedaktionærens deltagelse havde haft en konkret og direkte sammenhæng med hovedaktionærens indkomsterhvervelse, og at hovedaktionærens erhvervsmæssige interesse i at deltage i jagtarrangementerne havde været det primære hensyn bag hovedaktionærens deltagelse.

Se uddybende nedennævnte artikel fra 26/9 2017: Repræsentation – beskatning af modtager – værdi af fri jagtdeltagelse.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler